Affectiviteit: het hart van biodanza

Affectiviteit, 1 van de 5 lijnen in Biodanza.

Het woord affectiviteit is veel omvattend. Affectiviteit is contact, verbinding, liefde, vriendschap en het solidariteitsinstinct. Het vermogen de ander te ontmoeten, ons instinct voor respect en tederheid.

Affectiviteit begint bij een baby met geborgenheid, bescherming en voeding.handen-kind

Met affectiviteit bedoelt Rolando Toro een toestand van diepe genegenheid voor andere menselijke wezens, die gevoelens van liefde, vriendschap en altruïsme en solidariteit kan oproepen, evenals moederlijke en vaderlijke gevoelens.

Eigenlijk zit er alles in wat een mens nodig heeft. Zonder affectiviteit zal een mens zich dood en gevoelloos voelen. In Biodanza dansen we juist het leven en nodigt ons zo uit om deze levenskunst onder de knie te krijgen. Affectiviteit is het hart van Biodanza.

Door affectiviteit te laten groeien kunnen we ons verwezenlijken. En het komt niet zomaar voor de dag. Het is vaak gekwetst, verwond of diep geschaad.

Affectiviteit begint met verbinden, verbinden vanuit je eigen kracht, vanuit jouw identiteit. Iets diep van binnen in ons komt tot leven, mag er zijn en durft er te zijn. Als we anderen ontmoeten, hebben we de vaardigheid nodig om genegenheid te geven en te ontvangen. Dit is geheel gebaseerd op in feedback zijn met elkaar, vol respect voor de grenzen van jezelf en de ander.

Vanuit empathie, compassie, genieten van vriendschap, het geven en ontvangen van tederheid en liefde, oprecht en open communiceren, leren we in Biodanza weer luisteren naar onszelf en de ander. Op deze manier leren we weer relaties op te bouwen die helend zijn.

Mens te zijn met elkaar.

De glimlach en het oogcontact zijn de sleutels van de innerlijke verbinding.

Two smiling students having a cup of coffee in college canteen