Affectiviteit: het hart van biodanza

Affectiviteit: het hart van biodanza

De lijn van affectiviteit

Het woord affectiviteit is veel omvattend. Affectiviteit is contact, verbinding, liefde, vriendschap en het solidariteitsinstinct. Het vermogen de ander te ontmoeten, ons instinct voor respect en tederheid.

Affectiviteit begint bij een baby met geborgenheid, bescherming en voeding. 

Met affectiviteit bedoelt Rolando Toro een toestand van diepe genegenheid voor andere menselijke wezens, die gevoelens van liefde, vriendschap en altruïsme en solidariteit kan oproepen, evenals moederlijke en vaderlijke gevoelens. Eigenlijk zit er alles in wat een mens nodig heeft. Zonder affectiviteit zal een mens zich dood en gevoelloos voelen. In biodanza dansen we juist het leven en nodigt ons zo uit om deze levenskunst onder de knie te krijgen.

De lijn van affectiviteit wordt ook wel het hart van biodanza genoemd. Affectiviteit is de centrale lijn; zij verbindt alle lijnen met elkaar vanuit de basis. Deze lijn drukt zich vooral uit in liefde. Liefde voor jezelf (waarmee je sterk in je eigen identiteit staat), die je weer in staat stelt gevoelens te hebben voor anderen en met hen liefdevol in verbinding te kunnen gaan.

Gevoelens ervaren is anders dan gevoelig zijn voor bv. geluiden, eten etc. Gevoelens gaan verder dan emoties. Emoties zijn kortstondig; het zijn reacties op een speciale situatie en zetten aan tot handelen. Daarbij komen bij emoties vaak verschillende dimensies naar voren b.v. haat samen met wanhoop, depressie met pijn, verbazing met paniek, geluk met euforie of extase. Gevoelens gaan dieper; ze  hebben een tijdsduur, bevatten elementen van bewustzijn en symbolische componenten.(zie ook sleutel emoties).

Veel van deze emoties en gevoelens komen tot uitdrukking in schilderkunst, gedichten, literatuur en muziek. Als je dit tot je neemt wekt dit bij jou emotie en gevoelens op.

Er zijn diverse aspecten aan affectiviteit. Affectiviteit is complex, dat al zichtbaar is in de definitie. Door affectiviteit te laten groeien kunnen we ons verwezenlijken. En het komt niet zomaar voor de dag. Het is vaak gekwetst, verwond of diep geschaad.

Affectiviteit begint met verbinden, verbinden vanuit je eigen kracht, vanuit jouw identiteit. Iets diep van binnen in ons komt tot leven, mag er zijn en durft er te zijn. Als we anderen ontmoeten, hebben we de vaardigheid nodig om genegenheid te geven en te ontvangen. Dit is geheel gebaseerd op in feedback zijn met elkaar, vol respect voor de grenzen van jezelf en de ander.

Vanuit empathie, compassie, genieten van vriendschap, het geven en ontvangen van tederheid en liefde, oprecht en open communiceren, leren we in biodanza weer luisteren naar onszelf en de ander. Op deze manier leren we weer relaties op te bouwen die helend zijn. Mens te zijn met elkaar.

 

 

De glimlach en het oogcontact

zijn de sleutels van

de innerlijke verbinding

 

bron: monografie van Anneke “De ont-dekkingsreis naar levensgeluk.”

Facebook User Timeline

Close