Vitaliteit: verbinding met het leven

Vitaliteit: verbinding met het leven

De lijn van vitaliteit

Als er gesproken wordt over vitaliteit bedoelt men een goed niveau van gezondheid, waarbij sprake is van organische harmonie, met sterke wil om te leven. Er is energie beschikbaar om te handelen, ook wel vitale impuls genoemd. Er zijn gevoelens van innerlijk enthousiasme en existentiële volheid. Er is verbinding met de endogene stemming (inwendige staat van euforie of depressie). Kortom het gaat om gezondheid, levenskracht en vreugde.

Vitaliteit in biodanza gaat niet alleen over je fysieke uithoudingsvermogen, het gaat net zo goed over je mentale welzijn, je zingeving, je gezondheid, de balans die je voelt in jezelf en in je leven. Kortom, hoe lekker zit je in je vel? Vitaliteit is de basis voor volgende stappen en behoeften. Daarom dansen we met vitaliteit, om aandacht te geven aan een stevige basis in onszelf. Vitaliteit is in elke les aanwezig.

Vitaliteit: gaat over jou gezondheid, waaronder jouw manier van bewegen. Het gaat om je lijf voelen, je bent je lijf, want het drukt uit hoe jij je voelt (b.v. moe, blij).

Het gaat om goed luisteren naar je lichaam, in ontspanning en inspanning. Elke les is daar opgebouwd: in begin van de les is er meer dans met ritme/inspanning (waardoor steeds meer ‘uit’ je hoofd ) en daarna meer ontspanning in het tweede deel. Zo ontstaat een gezonde balans. En gelijktijdig beïnvloed het bewegen jouw (onder)bewustzijn. Herken je dat als je een stevige wandeling maakt, een les gedanst hebt of iets anders actiefs, je meer ontspanning in je hoofd ervaart, wat gemakkelijker over sommige dingen gaat denken die je eerst bezig hield. Soms kan je dan ineens een inzicht/een oplossing te binnen schieten.

Biodanza heeft veel oefeningen en dansen. De muziek nodigt uit de beweging te maken. Een aantal oefeningen hebben wel een vaste beweging, met als doel om je zo te laten ervaren dat je andere bewegingen kunt maken dan je zelf zou bedenken. We zitten weleens in ‘vaste patronen’ van bewegen. En er zijn vaak meer mogelijkheden dan je zelf denkt hoe je je bewegen kan.

Door verschillende dansen aan te bieden kan de vitaliteit bevorderd worden. De werking van de dansen mobiliseert het neuro-motorische systeem, de hartslag en de ademhaling, het hele zenuwstelsel met het endocriene (hormoon)stelsel, die weer het emotionele stelsel beïnvloeden. En zo is je hele lichaam, van top tot teen, van buiten en van binnen in een beweging betrokken.

Er zijn dan manieren van lopen, actieve en ritmische dansen, dansen met wendbaarheid en snelheid, elasticiteit en kracht.

Dansen met vloeiendheid is ook een voorbeeld: het geeft een biologische harmonie, waardoor je gemakkelijker bewegingen met anderen kan maken

Invloed op het parasympatische systeem (de rust) zijn dansen/oefeningen als ademdans, dansen van vloeiendheid, wiegende cirkels, liggen in een nest. Hier vindt o.a. processen in het vitaal onbewuste en cel-vernieuwing plaats.

Autoregulatie is tevens belangrijk in het leven en tijdens het dansen: door de juiste afwisseling van inspanning (sympathisch systeem) en ontspanning (parasympatisch systeem) wordt m.n. de lichaamstemperatuur geregeld, is er beïnvloeding van de ademhaling en de bloeddruk. Dit bevordert de algehele vitaliteit en het immuunsysteem. We kennen allemaal de uitdrukking ‘de boog kan niet altijd gespannen staan’. Een bewuste afwisseling van inspanning en ontspanning/rust is dus belangrijk. Je voelt je dan fitter , levendiger of wel vitaler.

Er zijn vijf indicatoren van vitaliteit vastgesteld:

  • Het vermogen tot inspanning: de kracht die tijdens inspanning wordt ontwikkeld, de weerstand tegen vermoeidheid.
  • Vitaliteit van de beweging; bij biodanza zichtbaar tijdens observaties met kenmerken zoals: tonus, strijdbaarheid en vastberadenheid, elasticiteit, snelheid van de reflexen, kracht.
  • Stabiliteit van het autonome zenuwstelsel; biodanza-oefeningen beïnvloeden het sympathische en parasympatische systeem.
  • Kracht van de instincten; biodanza stelt specifieke oefeningen voor om deze kracht te vergroten. Te denken aan voeding, moederlijkheid, seksualiteit, hol of nest, zwerven, migreren, vechten of vluchten, groepsgevoel, evenwicht in het bestaan.
  • Voedingstoestand; de regulering van eetlust en de prikkel voor instinctieve keuze van voedsel is cruciaal in biodanza. Vaak worden mensen zich nog meer bewuster welke voeding goed voor je lichaam is; je juist energie geven of helpen herstellen van je gezondheid.

Hoe vitaal iemand zicht voelt is zichtbaar aan uiterlijke kenmerken zoals de gemakkelijke lach, wendbare bewegingen, expressie van de stem, de helderheid en intensiteit van de ogen, de harmonie en kracht van de bewegingen.

Er is hierover nog zoveel te vertellen en te ervaren…. kom dansen.  Want biodanza herstelt de biologische harmonie en balans: op bewust en onbewust niveau.

bron: monografie Anneke “Ont-dekkingsreis naar levensgeluk”

Facebook User Timeline

Close